1.1. Kontrola zboží

Zákazník je povinen zkontrolovat zboží (dodávku), zda není viditelně poškozena nebo poničena. V případě, že je zásilka poničena, zákazník dodávku nemusí převzít, ale v tom případě neprodleně kontaktuje prodejce (internetový obchod) o nepřevzetí zásilky. V případě, že zákazník zboží převezme, ale zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím nebo se zásilkou fakturu neobdržel, je povinen neprodleně informovat internetový obchod o této skutečnosti. V případě, že tak neučiní, nemusí být jeho pozdější reklamace uznána.

 

1.2. Přijetí zboží na reklamaci

Na reklamaci přijato pouze kompletní zboží, s průvodní dokumentací. Reklamace zboží zakoupeného v internetovém obchodě www.bikesportul.cz může být uplatněna pouze na adrese provozovny dodavatele: Bikesport, Moskevská 3, Ústí nad Labem 40001.

Stav zboží neumožňující přijetí zboží na reklamaci:

1.3. Na koho se obrátit?

Pokud potřebujete poradit s reklamací, případně se zeptat na stav a jakékoliv další informace, kontaktní osobou je Pavel Ponížil 603 839 249, Filip Endler 731 614 833, emailem na info@bikesportul.cz nebo osobně na adrese kamenného obchodu

Bikesport
Moskevská 3
400 01  Ústí nad Labem

1.4. Jak uplatnit reklamaci?

V případě, že zboží splňuje kritéria pro přijetí na reklamaci uvedená v bodě 1.2. Přijetí zboží na reklamaci, postupujte prosím dle následujících instrukcí. Usnadníte práci nám a budeme se moci Vaší reklamaci věnovat a vyřídit ji v co nejkratším možném termínu.

V případě, že zboží došlo v porušeném obalu, doporučujeme zásilku nepřevzít nebo jí s přepravní službou prohlédnout, jestli je dodávka zboží kompletní a v neporušeném stavu.

V případě, že zboží došlo v neporušeném stavu a neporušeném obalu, ale projevila se u něj zjevná výrobní vada (a to i v průběhu používání) a je-li podle data na faktuře zboží v záruce, zašlete nám jej na adresu uvedenou v bodě 1.3. Na koho se obrátit společně s průvodním dopisem s popisem vady. My uplatníme reklamaci u našeho dodavatele.

 

1.4.1. Náležitosti potřebné k reklamaci

- reklamované zboží zabalte a přiložte kopii daňového dokladu nebo jiného dokladu o tom, kdy Vám bylo zboží dodáno,

- přiložte podrobný popis vady výrobku.

- vše zašlete na adresu uvedenou v bodě 1.3.

Nezapomeňte připojit Vaši zpáteční adresu.

 

1.4.2. Náklady na dopravu

Náklady na dopravu reklamovaného zboží do provozovny internetového obchodu hradí zákazník. Internetový obchod Vaši reklamaci vyřídí do 30 dní, pokud nebude dohodnuto jinak.

 

1.5. Souhlas s reklamačním řádem

Souhlas s reklamačním řádem potvrzuje zákazník převzetím zboží od přepravce a podepsáním protokolu příslušného přepravce. Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy je zboží převzato od dopravce, případně vyzvednuto na poště.